Arrangementet er organisert av Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) i samarbeid med Cicero, CenSES og MoZEES.

Vi ønsker å invitere til et seminar med fokus på klimagassreduksjon i transport:

MINST 40 % UTSLIPPSKUTT TIL 2030 – TRANSPORTNÆRINGENS STØRSTE UTFORDRING

Temaer på foredrag og planlagte diskusjoner:

  • Nasjonal transportplan for 2018-2029
  • Norges internasjonale forpliktelser for å redusere klimagasser
  • Trafikkvekst: (1) Nasjonal transportplan og (2) Alternative utviklingsbaner (mot 2030)
  • Muligheter og begrensninger for klimavennlig biodrivstoff
  • Når kan vi få utslippsfri personbilpark? Hva med tungtransporten?
  • Klimavennlig persontransport? (fra bil til fly, bane og bus)
  • Fossilfri Bergen by i 2030
  • Elektrifisering av jernbanen og mer miljøvennlig godstransport
  • Utslippsreduksjoner i maritim sektor?
  • Virkemiddelbruk

Arrangementet er organisert av Norges Tekniske Vitenskapsakademi  (NTVA) i samarbeid med Cicero, CenSES og MoZEES.

Tid:                        26. april 2017, kl. 10.00 – 18.30

Sted:                     NTNU, Gløshaugen, Auditorium EL5

Pris:                       NOK 1000,- for MoZEES partnere (NOK 500,- for studenter)

Påmelding:         www.klimatransport.no  (Obs! Begrenset antall plasser)

Vi håper så mange som mulig slutter opp om dette spennende og dagsaktuelle arrangementet