Arve Holt (IFE)
Patrick Bernard (Saft)
Gina Ytteborg (Statens vegvesen)
Jorunn Voje (Elkem)
Andreas Bratland (NFR)
Anders Søreng (NEL Hydrogen)
Per Ivar Helgesen (ENOVA)
Jostein Mårdalen (NTNU)
Matko Barisic (ABB)
Rune Bredesen (SINTEF)
Jo Døhl (University of Oslo)