Decarbonisation of the transport sector is a key part of the transition to a low- or zero-emission society. Norway is a leading country when it comes to electrification of the car fleet, but still has a long way to go to achieve a 50% reduction in emissions by 2030.

 

A recording of the webinar can be found on

https://www.youtube.com/watch?v=DX2AHY5PlR8


Avkarbonisering av transportsektoren er en sentral del av overgangen til et lav- eller nullutslippssamfunn. Norge er i verdenstoppen når det gjelder elektrifisering av bilparken, men har fremdeles en lang vei å gå for å nå målene om 50% reduksjon i utslipp innen 2030.

EASAC (European Academies ‘Science Advisory Council) – gjennomgår i rapporten Decarbonisation of transport: options and challenges ulike strategier for å redusere klimagassutslipp fra europeisk veitransport. Rapporten gir anbefalinger for både kortsiktige og langsiktige politiske tiltak.

Det Norske Videnskaps-Akademi følger opp denne rapporten og inviterer til et halv-dags webinar onsdag 9. September, der vi tar opp viktige spørsmål knyttet til kravene til ny teknologi og infrastruktur for drivstoff og lading, samt behovet for en langsiktig og konsekvent politikk for å fremme lav- og nullutslippstransport. Vi vil særlig legge vekt på personbiltrafikken. I webinaret tar vi opp spørsmål som:

1) Hvordan kan innføringen av nullutslippsløsninger for transport som batteri-elektrisk og hydrogen økes?
2) Hvordan vil elektrifisering virke sammen med biodrivstoff og naturgass i denne overgangen?
3) Hva er de forskjellige veiene frem 50% reduksjon i utslipp i 2030 og nullutslipp i 2050?
4) Hva betyr dette i forhold til utslippsreduksjoner for personbiler og veitransport?
5) Hva slags politikk må føres for å støtte overgangen og hva er kostnadene?

For mer informasjon og program, se her

Bruk følgende link for å logge deg på webinaret: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__o384cqoSBmzysFYmmDbqQ

Tidspunkt: 09.09.2020 09.00 – 09.09.2020 12.00
Sted: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__o384cqoSBmzysFYmmDbqQ